Sněmovní tisk 474
Doh.mezi státy EU a Islandem k Rámc.úml.OSN o změně klimatu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 30. 4. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 474/0 dne 30. 4. 2015.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1515/14, PID KORN9RT9WFDC.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 20. 5. 2015 (usnesení č. 168). Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 7. 2015 na 29. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 828).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 474/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 10. 2015 na 33. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 914).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 4. 5. 2015 jako senátní tisk 68/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 5. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 6. 2015 a přijal usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako tisk 68/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 6. 2015 a přijal usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako tisk 68/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 7. 2015 na 10. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 190).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 15. 10. 2015.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropská unie, Island, mezinárodní úmluva OSN, snižování plynných emisí, změna klimatuISP (příhlásit)