Sněmovní tisk 474
Novela z. o veřejných sbírkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 9. 2011.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 474/0 dne 12. 9. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 9. 2011 (usnesení č. 168). Určil zpravodaje: Bc. Jaroslava Schejbalová a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 787).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 11. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 474/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 474/2, který byl rozeslán 1. 2. 2012 v 13:12.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2012 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 170, usnesení č. 1035).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 2. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 298, dokument 298/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 2. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Dagmar Zvěřinová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 3. 2012 a přijal usnesení č. 227, které bylo rozdáno jako tisk 298/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 13. 3. 2012 a přijal usnesení č. 171, které bylo rozdáno jako tisk 298/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 3. 2012 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 542).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 3. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 3. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 4. 2012.

Zákon vyhlášen 11. 4. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 45 pod číslem 120/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Sbírky veřejné
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dobročinná organizace, dobročinná práce, finanční sbírka, humanitární pomoc, nezisková organizace, péče o postižené osoby, sociální pomoc, společenská činnost, společenský život

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)