Sněmovní tisk 473
Novela z. o státní památkové péči

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 4. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 3. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 226, dokument 226/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 3. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 29. 3. 2016 a přijal usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako tisk 226/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 4. 2016 na 21. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 385).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 4. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 4. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 25. 4. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 49 pod číslem 127/2016 Sb.Hesla věcného rejstříku: Památky kulturní

Deskriptory EUROVOCu: historické místo, kulturní dědictví, ochrana kulturního dědictví, sídlo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)