Sněmovní tisk 473/0
Novela z. o státní památkové péči

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t047300.pdf (Dokument PDF, 98 KB)t047300.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0473a0.pdf (Dokument PDF, 38 KB)t0473a0.doc

Rozesláno poslancům

30. dubna 2015 v 15:34
ISP (příhlásit)