Sněmovní tisk 454
Novela z. o rostlinolékařské péči - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 4. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 454/0 dne 3. 4. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 32/19, PID KORNB5LDA9I3.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 4. 2019 (usnesení č. 174). Určil zpravodaje: Ing. Josef Kott a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 620).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 454/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 454/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 454/3, který byl rozeslán 12. 9. 2019 v 10:44.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 20. 9. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 454/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 10. 2019 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 52, usnesení č. 740).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 8. 11. 2019.
  Návrh zákona 5. 12. 2019 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 12. 2019 poslancům jako tisk 454/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 12. 2019 poslancům jako tisk 454/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 17. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 367, usnesení č. 857).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2019.
  Prezident zákon podepsal 19. 12. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2019.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 153 pod číslem 369/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3334Radek Holomčík15558-23417.docx (8 KB) / PDF (182 KB, 3 strany)
15558-23418.docx (12 KB) / PDF (383 KB, 7 stran)
 11. 9. 2019 v 16:49:37


Deskriptory EUROVOCu: herbicidy, ochrana krajiny, ochrana lesa, ochrana zdraví rostlin, přípravky ochrany rostlin, rostlinolékařská legislativa, škodlivý organismus

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)