Organizační výbor
Usnesení č. 174 (4. dubna 2019)

Související sněmovní tisky

399 Novela z. o služeb. poměru příslušníků bezpečnostních sborů

400 Novela z. - autorský zákon

401 Novela z. - občanský zákoník

402 Novela z. - autorský zákon

404 Novela z. o hl. m. Praze

405 Novela z. o zadávání veřejných zakázek

406 Novela z. o majetku České republiky

417 Novela z. o elektronických komunikacích

418 Novela z. o odpověd. za škodu způsob.při výkonu veřejné moci

421 Novela z. o elektronických komunikacích

425 Novela z. o zajišťování obrany ČR

426 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 2. pololetí 2018

427 Návrh změny rozpočtu SFRB na rok 2019

430 Dohoda mezi ČR a Chilskou republikou o letecké dopravě

431 Novela z. o silniční dopravě

434 Vl.n.z. o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu

435 Novela z. - veterinární zákon

437 Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2018

441 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2018

442 Výroční zpráva a účetní závěrka SFRB za rok 2018

443 Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2018

444 Souhrnná zpráva o činnosti VOP za rok 2018

445 Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2018

448 Novela z. o základních registrech

449 Návrh vyslání sil AČR do vzdušného prostoru Slovenské rep.

450 Prot. o přístupu Sev. Makedonie k Severoatlantické smlouvě

451 Vl.n.z. o náhradě újmy způs.povinným očkováním

452 Novela z. o důchodovém pojištění

453 Novela z. - trestní zákoník

454 Novela z. o rostlinolékařské péči

455 Zpráva o činnosti kontrolní rady TA ČR za rok 2018
ISP (příhlásit)