Usnesení PS č. 857

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 454/5/ - vrácenému Senátem (17. prosince 2019)
ISP (příhlásit)