Sněmovní tisk 446
Vládní návrh zákona o ochraně hospodářské soutěže - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 446/0 dne 18. 11. 1999.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 11. 1999 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

  • 1

    Návrh zákona vzat zpět 27. 1. 2000.Hesla věcného rejstříku: Soutěž hospodářská

Deskriptory EUROVOCu: dohoda o cenách, kartel, kontrola restriktivních praktik, ochrana trhu, omezování soutěže, soutěžní politika, soutěžní právo, volná soutěžISP (příhlásit)