Sněmovní tisk 44
Úmluvy MOP o inspekci práce v prům. a obch. a v zemědělství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 5. 8. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 44/0 dne 12. 8. 2010.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 30. 8. 2010. Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 9. 2010 na 5. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 65).

 • V
  • Výbor pro sociální politiku projednal mezinárodní smlouvu a vydal 2. 12. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 44/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 9. 12. 2010 na 9. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 194).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 5. 8. 2010 jako senátní tisk 310/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 8. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Mgr. Miroslav Nenutil) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Vladimír Dryml).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 15. 9. 2010 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 310/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 26. 10. 2010 a přijal usnesení č. 184, které bylo rozdáno jako tisk 310/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 11. 2010 na 24. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 589).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 20. 12. 2010.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 9. 3. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 13 pod číslem 19/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, Česká republika, Mezinárodní organizace práce, pracovní inspekce, zdraví na pracovištiISP (příhlásit)