Sněmovní tisk 429
Vládní návrh zákona o konkursu a vyrovnání - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Motejl Otakar.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 429/0 dne 18. 11. 1999.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 11. 1999 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: JUDr. Pavel Němec a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 1., 2. 12. 1999 na 19. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 119, usnesení č. 628).Hesla věcného rejstříku: Konkurs

Deskriptory EUROVOCu: dluh, konkurz, nucená správa, podpora podnikání, vyrovnání s věřiteliISP (příhlásit)