Sněmovní tisk 428
Vládní návrh zákona o přiznání k majetku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 428/0 dne 18. 11. 1999.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 11. 1999 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: Miroslava Němcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 8. 12. 1999 na 19. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 661).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Přiznání k majetku

Deskriptory EUROVOCu: daň z bohatství, daň z majetku, daň z příjmu fyzických osob, nabytí vlastnictví, soukromý majetekISP (příhlásit)