Sněmovní tisk 415
Novela z. - Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 6. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 415/0 dne 30. 6. 2011.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 1. 7. 2011. Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 18)

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 702).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7., 9. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 415/2, který byl rozeslán 9. 12. 2011 v 11:53.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 12. 2011 na 32. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 160, usnesení č. 916).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 3. 1. 2012.
  Zákon Senátem schválen 8. 2. 2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 2. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 2. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 3. 2012.

Zákon vyhlášen 12. 3. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 28 pod číslem 71/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
146Bohuslav Sobotka00330-00411.doc (37 KB) / PDF (99 KB, 3 strany) 7. 12. 2011 v 09:09:05
212Vojtěch Filip00372-00470.doc (21 KB) / PDF (33 KB, 1 strana) 8. 12. 2011 v 11:27:32


Hesla věcného rejstříku: Prezident České republiky, Ústava České republiky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: hlava státu, prezidentské volby, ústava, všeobecné volební právo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)