Sněmovní tisk 385-E
Nařízení Rady o elektronickém zveřej. Úředního věstníku EU

Dokument


Úplný název návrhu: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh Nařízení Rady o elektronickém zveřejňování Úředního věstníku Evropské unie

Předkladatel: ministr vnitra

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům dne 6. 6. 2011 jako sněmovní tisk 385-E/0.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání dokumentu doporučil 6. 6. 2011.

 • V

 • Č

  Čtení proběhlo 17. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Sněmovna s návrhem vyjádřila souhlas (usnesení č. 578).Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Informatika, informační systém
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: elektronické publikování, šíření inovací, Úřední věstník Evropské unieISP (příhlásit)