Sněmovní tisk 305
Výroční zpráva a účetní závěrka PF ČR za rok 1998

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 1998 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 1998

Autor: Fencl Jan

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 27. 7. 1999 jako tisk 305/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 17. 9. 1999 (usnesení č. 163). Zpravodajem určena Ing. Olga Sehnalová.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 9. 11. 1999 na 17. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 583).Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, nemovitý majetek, převod vlastnictví, účetní uzávěrka, zemědělsky využívaná půda, zpráva o činnostiISP (příhlásit)