Sněmovní tisk 134
Sml.mezi ČR a Slov.rep. o vzáj. uznávání dokladů o vzdělání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 5. 3. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 6. 3. 2014 jako senátní tisk 241/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 3. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 16. 4. 2014 a přijal usnesení č. 189, které bylo rozdáno jako tisk 241/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 4. 2014 a přijal usnesení č. 153, které bylo rozdáno jako tisk 241/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh zařazen na 22. schůzi Senátu.
  Senát projednání návrhu dne 18. 6. 2014 odročil (usnesení č. 515).
  Návrh projednán dne 22. 10. 2014 na 26. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 604).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 18. 12. 2014.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dvoustranná dohoda, rovnocennost diplomů, Slovensko, uznání diplomuISP (příhlásit)