Usnesení PS č. 297

k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice, podepsaná v Praze dne 28. listopadu 2013 /sněmovní tisk 134/ - druhé čtení (11. června 2014)

Související sněmovní tisky

134 Sml.mezi ČR a Slov.rep. o vzáj. uznávání dokladů o vzdělání
ISP (příhlásit)