Sněmovní tisk 130
Zpráva o činnosti RRTV za rok 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2012

Autor: RRTV

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 28. 2. 2014 jako tisk 130/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 6. 3. 2014 (usnesení č. 38). Zpravodajem určen PhDr. Martin Komárek.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 17. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 130/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 19. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 345).Hesla věcného rejstříku: Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Deskriptory EUROVOCu: rozhlasové vysílání, správní dohled, správní kontrola, televize, zpráva o činnostiISP (příhlásit)