Usnesení PS č. 345

ke zprávě o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2012 /sněmovní tisk 130/ (19. června 2014)

Související sněmovní tisky

130 Zpráva o činnosti RRTV za rok 2012
ISP (příhlásit)