Sněmovní tisk 1218
Vládní návrh zákona o platu soudců

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 1. 2002.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1218/0 dne 14. 1. 2002.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2002 (usnesení č. 506). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

  • 1

    Návrh zákona vzat zpět 6. 2. 2002.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: mzda, mzdová politika, mzdové tarify, odměňování, prémie, soudce a státní zástupce, stanovení mzdy, státní zástupceISP (příhlásit)