Sněmovní tisk 1216
Dohoda mezi ČR a Kyperskou r. o ochraně investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 1. 2002.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1216/0 dne 15. 1. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 1. 2002 (usnesení č. 506). Určil zpravodaje: JUDr. Ing. Jiří Karas a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 2. 2002 na 46. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2102).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 28. 2. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1216/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 18. 4. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1216/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 26. 4. 2002 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2254).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 9. 5. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 3. 7. 2002.

Senát

 • PS

  Jiří Rusnok předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 319/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Rückl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 6. 2002 a přijal usnesení č. 311, které bylo rozdáno jako tisk 319/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 6. 2002 a přijal usnesení č. 184, které bylo rozdáno jako tisk 319/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 17. 7. 2002.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 31. 10. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 51 pod číslem 115/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Kypr, ochrana investic, podpora investicISP (příhlásit)