Sněmovní tisk 1194
Návrh zákona o asignacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 12. 12. 2001.
Zástupce navrhovatele: Mihaličková Monika a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1194/0 dne 17. 12. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 12. 2001. Vláda zaslala stanovisko 15. 1. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 1. 2002 jako tisk 1194/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2002 (usnesení č. 506). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 140, usnesení č. 2028).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Organizace neziskové

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmu fyzických osob, daňové přiznání, dar, dobročinná práce, sociální hospodářství, veřejně prospěšná službaISP (příhlásit)