Sněmovní tisk 1193
Návrh zákona o pojišťovnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Milan Urban, Ladislav Šustr, Radko Martínek, Miloslav Vlček, Miroslav Kapoun, Pavel Hönig, František Vnouček, Rudolf Tomíček, Bohuslav Sobotka, Milan Ekert) předložila sněmovně návrh zákona 12. 12. 2001.
Zástupce navrhovatele: Urban Milan a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1193/0 dne 17. 12. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 12. 2001. Vláda zaslala stanovisko 15. 1. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 1. 2002 jako tisk 1193/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2002 (usnesení č. 506). Určil zpravodaje: Miroslava Němcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2071).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 4. 2002 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 1193/Z.
  • Rozpočtový výbor vydal 16. 4. 2002 stanovisko doručené poslancům jako tisk 1193/Z.
  • Výbor pro obranu a bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 1. 3. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1193/2 (schvaluje).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 7. 5. 2002 na 50. schůzi zamítnut (hlasování č. 10, usnesení č. 2311).Hesla věcného rejstříku: Pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: financování z veřejných prostředků, pojištění proti škodě, pojistné právo, politika financování, pomoc obětem neštěstí, přírodní katastrofaISP (příhlásit)