Stenografický zápis 50. schůze, 7. května 2002

(Schůze zahájena v 10.00 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus

(Schůze přerušena v 10.14 hodin)
(Jednání opět zahájeno v 11.28 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


1. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu /sněmovní tisk 1313/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 11.55 hodin)
(Schůze opět zahájena ve 12.10 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Ivan Pilip


2. Vládní návrh zákona o přijetí úvěrů na financování Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen /sněmovní tisk 1229/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Karel Vymětal


3. Návrh poslanců Milana Urbana, Ladislava Šustra, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1193/ - druhé čtení

Poslanec Milan Urban
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Milan Urban
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Ivan Pilip
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 13.05 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP