Stenografický zápis 50. schůze, 9. května 2002


(Schůze opět zahájena ve 12.12 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


4. Návrh poslanců Jana Bláhy, Evžena Snítilého, Bohuslava Sobotky, Michala Krause a Miloslava Vlčka na vydání zákona o obecně prospěšných bytových družstvech /sněmovní tisk 1286/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Jan Bláha
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jan Bláha
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Jiří Payne


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), a zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) /sněmovní tisk 1300/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Petr Koháček
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jiří Drda
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno ve 13.03 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.02 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


6. Vládní návrh zákona o přijetí úvěrů na financování Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen /sněmovní tisk 1229/ - třetí čtení

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloslav Ransdorf
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Petr Nečas
Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda PSP František Brožík

(Schůze byla ukončena v 15.03 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP