Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
9. května 2002 ve 12.12 hodin

Přítomno: 188 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji další jednací den Poslanecké sněmovny a prosím vás, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo má vydánu náhradní kartu.

O omluvení neúčasti na dnešním jednání požádali poslanci, které přečetla paní místopředsedkyně při zahájení 49. schůze. Jsou to poslanci Ivana Hanačíková - mateřské povinnosti, Josef Houzák - zdravotní důvody, Monika Mihaličková - mateřské povinnosti, Štrait Jaroslav - lázeňská léčba. Z vlády je omluven ministr Karel Březina - zahraniční pracovní cesta, Fišer Bohumil - zdravotní důvody. Pan ministr Kužvart je přítomen a věřím, že se do hlasování dostaví i pan ministr Pavel Dostál, který je hospitalizován.

K projednání nám zůstaly tři body, body 4., 5. a 6.

 

Přistoupíme k prvnímu bodu, kterým je

 

4.
Návrh poslanců Jana Bláhy, Evžena Snítilého, Bohuslava Sobotky, Michala Krause
a Miloslava Vlčka na vydání zákona o obecně prospěšných bytových družstvech
/sněmovní tisk 1286/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1286/1. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvním čtení.

Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Jan Bláha.

 

Poslanec Jan Bláha: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, můj návrh a kolegů zákona o obecně prospěšných bytových družstvech vycházel tak jako dřívější vládní návrh z předpokladu, že by bylo vhodné ošetřit právní úpravou nezisková bytová prospěšná družstva tak, jak je v zákoně, oslovit tu skupinu obyvatel, kteří nepatří mezi velmi movité lidi, kteří jako jednotlivci nedosáhnou hypotéky a nemohou si touto formou pořídit, zvláště v mladém věku po skončení studií, své bydlení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane poslanče. Žádám kolegy na pravé straně jednacího sálu, aby se uklidnili, i pana poslance Matulku.

 

Poslanec Jan Bláha: Proto jsme předložili návrh, jehož jediným a základním cílem je vytvoření prospěšných družstev za účelem poskytnutí nájemního bydlení svým vlastním členům.

Myslím si, že není v tuto chvíli důležité popisovat celý zákon, protože tento zákon je obdobný zákonu, který předložila vláda již jednou, a probíhala o tom diskuse. Máte k němu i stanovisko vlády, které je souhlasné. Přesto poukazuje na některé eventuálně potřebné úpravy, s nimiž navrhovatelé, jak jsou v tisku vlády předloženy, souhlasí.

Vzhledem k tomu, že tato sněmovna končí, dovolili jsme si předložit ve zrychleném čtení tento návrh, protože se domníváme, že dluh pro skupinu obyvatel, o které jsem hovořil, by bylo vhodné ještě touto sněmovnou dořešit tak, abychom vedle sebe měli existující zákonné úpravy všech forem jak soukromého bydlení, tak podpory nájemního bydlení, které existují ze strany fondu a ministerstva, tak i tuto záležitost, která řeší družstvo, kde existuje ze zákonné úpravy i možnost spoluúčasti pro financování i nároků při založení a splnění pravidel směrem ke státnímu fondu bydlení, nároků na dotaci.

Princip je získání výhodného úvěru a získání v rámci družstev možnosti výstavby nájemních bytů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro první čtení paní poslankyně Zdeňka Horníková.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, naváži na slova předkladatele zákona a potvrzuji, že se tímto zákonem Poslanecká sněmovna zabývala před několika týdny. Předložený návrh zákona je velmi podobný předloze, kterou tato Poslanecká sněmovna projednala a zamítla z důvodu nedopracovanosti návrhu.

Tento návrh podle předkladatele řeší problémy výstavby nájemního bydlení. Souhlasím s předkladateli návrhu zákona, kteří ve své zpravodajské zprávě popisují, v čem se liší výstavba nájemního bydlení od stávajícího nájemního bydlení, které zabezpečují obce. Nejedná se o výstavbu nájemního bydlení, ale o výstavbu bytů do vlastnictví, i když po dvaceti letech.

Souhlasím s předkladateli, že do budoucna je potřeba se otázkou výstavby nájemního bydlení skutečně věcně a seriózně zabývat.

Nájemní bydlení, které by mělo být řešeno podle předlohy předkladatelů, je založeno na členství v bytovém družstvu. Jak uvedl pan předkladatel, mohli jsme se s předlohou seznámit dostatečně dvakrát.

Nicméně, vážený pane předsedající, v tuto chvíli jako zpravodaj avizuji, že hodlám vystoupit jako první v obecné rozpravě a předložit veto k projednávání tohoto zákona podle § 90 odst. 2. Zdůvodnění přednesu v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravu a uděluji vám slovo, protože jste se přihlásila jako první.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Znovu vám děkuji, pane předsedající, za udělené slovo. Dovolte mi, abych vznesla jménem podepsaných 56 poslanců, ale také jménem tří poslaneckých klubů - ODS, KDU a Unie svobody - návrh, kterým vetuji zkrácené projednání zákona, sněmovní tisk 1286, podle § 90 odst. 2, zákona o obecně prospěšných bytových družstvech.

Velmi krátké zdůvodnění. Jedná se o velmi složitý zákon objemem i obsahem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP