Sněmovní tisk 1192
Vl. n. zákona o insolvenčních správcích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 11. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1192/0 dne 10. 11. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 11. 2005 (usnesení č. 511). Určil zpravodaje: Ing. Radim Chytka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2065).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1192/2, který byl rozeslán 8. 3. 2006 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 216, usnesení č. 2293).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 3. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 323, dokument 323/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 3. 2006 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 4. 2006 a přijal usnesení č. 101, které bylo rozdáno jako tisk 323/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 4. 2006 a přijal usnesení č. 320, které bylo rozdáno jako tisk 323/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 4. 2006 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 455).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 4. 2006 poslancům jako tisk 1192/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 4. 2006 poslancům jako tisk 1192/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (usnesení č. 2485).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 5. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 6. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 6. 2006.

Zákon vyhlášen 22. 6. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 96 pod číslem 312/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Konkurs

Deskriptory EUROVOCu: konkurz, nucená správa, odborná kvalifikace, solventnost

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)