Sněmovní tisk 1103
Vl. návrh zák. na ochranu zvířat proti týrání - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Fencl Jan.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1103/0 dne 5. 10. 2001.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 10. 2001 (usnesení č. 463). Určil zpravodaje: Ing. Olga Sehnalová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 30. 11. 2001 na 43. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 99, usnesení č. 1887).Hesla věcného rejstříku: Chovatelství

Deskriptory EUROVOCu: hospodářská zvířata, chov zvířat, ochrana zvířat, porážka zvířat, zdraví zvířat, zdravotní politika, živočišný produktISP (příhlásit)