Sněmovní tisk 1017
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 2. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1017/0 dne 2. 2. 2017.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 86/17, PID KORNAE7HGAN7.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 2. 2017 (usnesení č. 362). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Holík a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1564).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 16. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1017/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 31. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1017/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1017/3, který byl rozeslán 26. 5. 2017 v 12:06.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo .
  Projednávání pokračovalo 30. 6. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 105, usnesení č. 1738).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 24. 7. 2017.
  Zákon Senátem schválen 16. 8. 2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Zákon vyhlášen 15. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 290/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5996Leoš Heger11457-16169.doc (32 KB) / PDF (355 KB, 4 strany) 6. 3. 2017 v 21:39:22
5998Jiří Štětina11459-16173.doc (22 KB) / PDF (245 KB, 3 strany) 7. 3. 2017 v 12:40:09
6000Leoš Heger11461-16175.doc (24 KB) / PDF (342 KB, 3 strany) 7. 3. 2017 v 14:53:22
6001Leoš Heger11462-16176.doc (36 KB) / PDF (422 KB, 4 strany) 7. 3. 2017 v 14:59:21
6085Jiří Běhounek11546-16293.doc (48 KB) / PDF (371 KB, 3 strany) 20. 3. 2017 v 11:23:50
6086Rostislav Vyzula11547-16294.docx (18 KB) / PDF (240 KB, 3 strany) 20. 3. 2017 v 11:38:30
6087David Kasal11548-16295.docx (22 KB) / PDF (252 KB, 6 stran) 20. 3. 2017 v 11:40:26
6419Leoš Heger11880-16997.doc (46 KB) / PDF (362 KB, 4 strany) 19. 5. 2017 v 10:58:13
6422Jaroslav Zavadil11883-17000.docx (17 KB) / PDF (243 KB, 4 strany) 19. 5. 2017 v 11:53:46
6425David Kasal11886-17004.docx (26 KB) / PDF (332 KB, 7 stran) 22. 5. 2017 v 11:40:35
6426David Kasal11887-17005.docx (29 KB) / PDF (218 KB, 3 strany) 22. 5. 2017 v 11:41:02
6427Rostislav Vyzula11888-17006.doc (53 KB) / PDF (497 KB, 4 strany) 22. 5. 2017 v 15:19:19
6432Rostislav Vyzula11893-17011.docx (29 KB) / PDF (319 KB, 8 stran) 23. 5. 2017 v 10:44:39
6437Vít Kaňkovský11898-17015.doc (50 KB) / PDF (243 KB, 5 stran) 23. 5. 2017 v 12:32:51
6438Vít Kaňkovský11899-17016.docx (20 KB) / PDF (209 KB, 3 strany) 23. 5. 2017 v 12:33:57
6439Jana Hnyková11900-17017.docx (40 KB) / PDF (352 KB, 4 strany) 23. 5. 2017 v 13:23:27


Deskriptory EUROVOCu: všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)