Sněmovní tisk 867
Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 867/0 dne 13. 5. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 385/20, PID ALBSBMDK4M66.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 5. 2020 (usnesení č. 287). Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1561).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 867/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 4. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 867/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 5. 2021 na 101. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 5. 2021 na 101. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 867/3, který byl rozeslán 11. 5. 2021 v 9:23.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 5. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 867/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 6. 2021 na 104. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 291, usnesení č. 1684).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 28. 6. 2021.
  Návrh zákona 23. 7. 2021 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 7. 2021 poslancům jako tisk 867/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 7. 2021 poslancům jako tisk 867/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 32, usnesení č. 1771).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 9. 2021.
  Prezident zákon podepsal 24. 9. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 9. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 9. 2021.

Zákon vyhlášen 30. 9. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 156 pod číslem 355/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7796Jan Volný20020-30431.docx (37 KB) / PDF (343 KB, 4 strany) 22. 3. 2021 v 11:50:11
7814Jakub Janda20038-30459.docx (18 KB) / PDF (217 KB, 2 strany) 23. 3. 2021 v 09:41:34
7815Zbyněk Stanjura20039-30460.docx (15 KB) / PDF (324 KB, 2 strany) 23. 3. 2021 v 09:52:13
7881Marian Jurečka20105-30547.doc (48 KB) / PDF (216 KB, 2 strany) 24. 3. 2021 v 11:04:03
7882Marian Jurečka20106-30548.doc (48 KB) / PDF (216 KB, 2 strany) 24. 3. 2021 v 11:05:01
8070Jan Hrnčíř20294-30793.docx (15 KB) / PDF (277 KB, 1 strana)
20294-30794.docx (15 KB) / PDF (277 KB, 1 strana)
 3. 4. 2021 v 18:02:02
8298Václav Votava20522-31110.docx (30 KB) / PDF (426 KB, 8 stran) 3. 5. 2021 v 08:41:48
8313Jan Skopeček20537-31125.doc (44 KB) / PDF (304 KB, 4 strany) 5. 5. 2021 v 10:22:43
8319Vojtěch Munzar20543-31129.docx (207 KB) / PDF (436 KB, 3 strany) 5. 5. 2021 v 12:12:56


Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, dovoz, elektronický obchod, přibližování legislativy

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)