Sněmovní tisk 84
Novela z. o některých přestupcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Dominik Feri, Miroslav Kalousek, Helena Langšádlová, Markéta Pekarová Adamová, Karel Schwarzenberg, František Vácha, Vlastimil Válek) předložila sněmovně návrh zákona 13. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: Feri D. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 84/0 dne 14. 2. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0084.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 15. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 3. 2018 jako tisk 84/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 179/18, PID ALBSAW5GHMN7.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: pomluva, správní delikt, správní právo, úředník

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)