Stanovisko k sněmovnímu tisku 0084

Novela z. o některých přestupcích
ISP (příhlásit)