Organizační výbor
Usnesení č. 49 (21. března 2018)

Související sněmovní tisky

74 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.

80 Novela z. o daních z příjmů

83 Novela z. o směnárenské činnosti

84 Novela z. o některých přestupcích

85 Novela z. o nemocenském pojištění

86 Novela z. - občanský soudní řád

87 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek

89 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

99 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

120 Novela z. o důchodovém pojištění

121 Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech

122 Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu

124 Doh.mezi ČR a Íránem o vzájemné podpoře a ochraně investic

125 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 2. pololetí 2017

127 Inf. o účasti ozbr. sil ČR na voj. cvič. za 2. pol. 2017
ISP (příhlásit)