Sněmovní tisk 609
Doh.o ochraně investic mezi EU a Vietnamem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 1. 10. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 609/0 dne 1. 10. 2019.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 531/19, PID KORNBC9AC5K8.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 10. 2019 (usnesení č. 222). Určil zpravodaje: Ing. Petr Beitl a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2020 na 40. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 950).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 3. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 609/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro evropské záležitosti projednal mezinárodní smlouvu a vydal 21. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 609/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 22. 10. 2020 na 62. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 134, usnesení č. 1304).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 1. 10. 2019 jako senátní tisk 136/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 10. 2019 a přijal usnesení č. 109, které bylo rozdáno jako tisk 136/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 11. 2019 a přijal usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako tisk 136/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 1. 2020 na 15. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 305).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 19. 11. 2020.Deskriptory EUROVOCu: Evropská unie, ochrana investic, ratifikace dohody, VietnamISP (příhlásit)