Organizační výbor
Usnesení č. 222 (3. října 2019)

Související sněmovní tisky

565 Vl.n.z. o lobbování

566 Vl.n.z.,kt. se mění někt. z.v souv. s přijetím z.o lobbování

568 Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních

569 Novela z. o státním zastupitelství

593 Novela z. o matrikách, jménu a příjmení

594 Sml. mezi ČR a Gruzií o spolupráci proti tr. činnosti

596 Rozh. vl. o přeletech a průj.ozbroj.sil přes území ČR - 2020

597 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2019

599 Inf. o účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. za 1. pol. 2019

600 Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2018

606 Střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2021 a 2022

607 Návrh rozpočtu SFRB na rok 2020

608 Vl.n.z.o zrušení vybraných obsoletních právních předpisů

609 Doh.o ochraně investic mezi EU a Vietnamem

610 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2018

612 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2018

613 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR v roce 2018
ISP (příhlásit)