Sněmovní tisk 356
Opční prot.k Úml.OSN o právech osob se zdravotním postižením

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 12. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 356/0 dne 13. 12. 2018.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 976/18, PID ALBSAX4B36FV.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 19. 12. 2018 (usnesení č. 140). Určil zpravodaje: Michal Ratiborský a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2019 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 525).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 356/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Petiční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 21. 3. 2019 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 356/2 (revokováno).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 356/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Petiční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 8. 4. 2019 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 356/4.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 22. 4. 2021 na 98. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 216, usnesení č. 1626).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 27. 4. 2021.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 21. 9. 2021 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 22 pod číslem 33/2021 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, Česká republika, mezinárodní úmluva OSN, ratifikace dohody, rovné zacházení, zdravotně postižený člověkISP (příhlásit)