Sněmovní tisk 1055
Vl.n.z.o komp. bonusu v souv. s omezením podn. činnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 10. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1055/0 dne 16. 10. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 16. 10. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 73).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 16. 10. 2020.
  Určil zpravodaje: MUDr. Kamal Farhan a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 10. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 1055/1 (pozměňovací návrhy).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 21. 10. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 6566.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 101, usnesení č. 1286).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 10. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 332, dokument 332/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 10. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 10. 2020 a přijal usnesení č. 221, které bylo rozdáno jako tisk 332/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 29. 10. 2020 a přijal usnesení č. 224, které bylo rozdáno jako tisk 332/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 10. 2020 na 28. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 527).
  Návrh projednán dne 29. 10. 2020 na 28. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 528).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 10. 2020 poslancům jako tisk 1055/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 10. 2020 poslancům jako tisk 1055/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1332).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 11. 2020.
  Prezident zákon podepsal 11. 11. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 11. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2020.

Zákon vyhlášen 13. 11. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 189 pod číslem 461/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6452Lucie Šafránková18676-28555.docx (28 KB) / PDF (236 KB, 3 strany) 19. 10. 2020 v 09:25:13
6453Lucie Šafránková18677-28556.docx (29 KB) / PDF (238 KB, 3 strany) 27. 10. 2020 v 11:13:50
6454Lucie Šafránková18678-28557.docx (28 KB) / PDF (236 KB, 3 strany) 27. 10. 2020 v 11:13:49
6455Lucie Šafránková18679-28558.docx (27 KB) / PDF (228 KB, 2 strany) 27. 10. 2020 v 11:13:23
6472Věra Kovářová18696-28583.doc (66 KB) / PDF (238 KB, 4 strany) 20. 10. 2020 v 08:45:27
6473Věra Kovářová18697-28584.docx (38 KB) / PDF (445 KB, 11 stran) 20. 10. 2020 v 08:45:45
6474Mikuláš Ferjenčík18698-28585.docx (831 KB) / PDF (107 KB, 4 strany) 20. 10. 2020 v 08:50:16
6475Mikuláš Ferjenčík18699-28586.docx (14 KB) / PDF (215 KB, 4 strany) 20. 10. 2020 v 08:50:41
6476Mikuláš Ferjenčík18700-28587.docx (15 KB) / PDF (203 KB, 3 strany) 20. 10. 2020 v 08:52:03
6496Jan Volný18720-28606.docx (39 KB) / PDF (287 KB, 2 strany) 20. 10. 2020 v 12:02:30
6499Marian Jurečka18723-28609.doc (63 KB) / PDF (281 KB, 6 stran) 20. 10. 2020 v 12:35:14
6500Marian Jurečka18724-28610.doc (47 KB) / PDF (223 KB, 3 strany) 20. 10. 2020 v 12:36:44
6502Marian Jurečka18726-28612.doc (53 KB) / PDF (259 KB, 3 strany) 20. 10. 2020 v 12:37:44
6503Marian Jurečka18727-28613.doc (44 KB) / PDF (205 KB, 2 strany) 20. 10. 2020 v 12:38:46
6512Mikuláš Ferjenčík18736-28622.docx (15 KB) / PDF (203 KB, 3 strany) 20. 10. 2020 v 14:25:00
6514Mikuláš Ferjenčík18738-28624.docx (830 KB) / PDF (107 KB, 4 strany) 20. 10. 2020 v 14:49:27
6539Markéta Pekarová Adamová18763-28649.docx (17 KB) / PDF (268 KB, 4 strany) 21. 10. 2020 v 09:57:44
6541Zbyněk Stanjura18765-28652.docx (20 KB) / PDF (232 KB, 3 strany) 21. 10. 2020 v 09:57:51
6543Zbyněk Stanjura18767-28655.docx (19 KB) / PDF (230 KB, 3 strany) 21. 10. 2020 v 09:59:17
6544Zbyněk Stanjura18768-28656.docx (19 KB) / PDF (212 KB, 2 strany) 21. 10. 2020 v 10:00:33
6554Marian Jurečka18778-28667.doc (46 KB) / PDF (207 KB, 2 strany) 21. 10. 2020 v 11:23:29
6555Marian Jurečka18779-28668.doc (52 KB) / PDF (213 KB, 3 strany) 21. 10. 2020 v 11:24:37
6556Marian Jurečka18780-28669.doc (46 KB) / PDF (202 KB, 2 strany) 21. 10. 2020 v 11:25:21
6557Jan Bartošek18781-28670.docx (17 KB) / PDF (172 KB, 1 strana) 21. 10. 2020 v 11:43:12


Deskriptory EUROVOCu: finanční zrovnoprávnění, odškodnění, osoba samostatně výdělečně činná, podnikatel, samostatná výdělečná činnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)