Sněmovní tisk 282
Novela z. o obcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Gazdík, Věra Kovářová, Jan Farský, Jiří Skalický, František Vácha) předložila sněmovně návrh zákona 27. 8. 2014.
Zástupce navrhovatele: Gazdík P. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 282/0 dne 28. 8. 2014.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 9. 2014. Vláda zaslala stanovisko 23. 9. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 9. 2014 jako tisk 282/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1069/14, PID RACK9NKFX5GP.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Hlavní město Praha, Referendum, Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: hlasování o každém kandidátovi zvlášť, místní orgány státní správy, místní volby, Praha, referendum, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)