Stenografický zápis 48. schůze, 13. července 2016


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


154. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 608/ - třetí čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Martin Kolovratník


155. Vládní návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře /sněmovní tisk 609/ - třetí čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Martin Kolovratník


128. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené, podepsaná dne 7. října 2015 v Praze /sněmovní tisk 659/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Holík


224. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 752/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Jaroslav Klaška


223. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 839/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Leoš Heger
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Milan Urban
Poslanec Michal Kučera
Poslanec František Vácha
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Pavel Šrámek
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Milan Urban
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec František Laudát


225. Návrh na udělování Pamětní medaile Za zásluhy o parlamentní demokracii, vyznamenání Poslanecké sněmovny PČR

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Karel Schwarzenberg
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec František Vácha
Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Pavel Plzák
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Jana Černochová


187. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno ve 12.50 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Martin Kolovratník


225. Návrh na udělování Pamětní medaile Za zásluhy o parlamentní demokracii, vyznamenání Poslanecké sněmovny PČR

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Zahradník
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Miroslav Kalousek


47. Návrh poslanců Michala Kučery, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 220/ - prvé čtení

Poslanec Michal Kučera
Poslanec Vlastimil Vozka
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Ivan Pilný
Místopředseda PSP Jan Bartošek


48. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Jana Chvojky, Pavla Blažka a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 232/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Jan Bartošek


49. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Jana Farského a Marka Ženíška na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 233/ - prvé čtení

Poslanec Marek Ženíšek
Poslankyně Marie Benešová
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Simeon Karamazov


50. Návrh poslanců Stanislava Polčáka a Věry Kovářové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 249/ - prvé čtení

Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Petr Kořenek
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Josef Novotný
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Petr Kořenek
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


51. Návrh poslanců Anny Putnové, Karla Schwarzenberga, Vlasty Bohdalové, Heleny Langšádlové, Františka Váchy, Augustina Karla Andrleho Sylora, Jany Fischerové, Bohuslava Svobody, Zbyňka Stanjury, Věry Kovářové, Jana Zahradníka, Markéty Wernerové a Jaroslava Lobkowicze na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (zákon o pedagogických pracovnících), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 278/ - prvé čtení

Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Petr Kořenek
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Ivan Pilný
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Ivan Gabal
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Jiří Zlatuška


52. Návrh poslanců Petra Gazdíka, Věry Kovářové, Jana Farského, Jiřího Skalického a Františka Váchy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 282/ - prvé čtení

Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Josef Uhlík
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Josef Uhlík


53. Návrh poslanců Radky Maxové, Jana Hamáčka, Jany Pastuchové, Jaroslavy Jermanové, Jany Hnykové, Soni Markové, Jany Černochové, Františka Váchy, Margit Balaštíkové, Martiny Berdychové, Marka Černocha, Radima Holečka, Pavla Ploce, Jiřího Dolejše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 320/ - prvé čtení

Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Lukáš Pleticha
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslankyně Nina Nováková
Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Pavel Plzák
Poslankyně Helena Válková
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová
Poslankyně Pavlína Nytrová
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Pavel Šrámek
Poslanec Marek Černoch
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Igor Jakubčík
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Marek Černoch
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Jiří Mihola
Poslankyně Pavlína Nytrová
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslankyně Jana Pastuchová
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec David Kasal
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Karel Schwarzenberg
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová

(Schůze skončila v 18.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP