Sněmovní tisk 249
Novela z. o obcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Stanislav Polčák, Věra Kovářová) předložila sněmovně návrh zákona 30. 6. 2014.
Zástupce navrhovatele: Kovářová V..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 249/0 dne 1. 7. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 7. 2014. Vláda zaslala stanovisko 31. 7. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 8. 2014 jako tisk 249/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 873/14, PID KORN9LP9WJCF.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 6. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 140, dokument 140/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 6. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 12. 7. 2017 a přijal usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako tisk 140/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 7. 2017 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 140/2 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 7. 2017 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 236).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 18. 8. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 257/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5101Petr Kořenek10562-14774.docx (18 KB) / PDF (239 KB, 3 strany) 18. 10. 2016 v 17:50:38
5199Petr Kořenek10660-14940.docx (18 KB) / PDF (239 KB, 3 strany) 8. 11. 2016 v 11:45:52


Hesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: obec, správní pravomoc, veřejný majetek

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)