Sněmovní tisk 181
Novela z. - občanský soudní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 181/0 dne 25. 4. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 4. 2014. Vláda zaslala stanovisko 22. 5. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 5. 2014 jako tisk 181/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 502/14, PID RACK9JMGMG8N.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2014 (usnesení č. 67). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Grospič a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 12. 2014 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 575).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 181/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 181/3 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Ústavně právní výbor.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 181/4, který byl rozeslán 9. 4. 2015 v 11:02.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 27. 4. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 181/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 4. 2015 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 729).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 5. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 77, dokument 77/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 5. 2015 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 6. 2015 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 77/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 6. 2015 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 152).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 6. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 2015.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 6. 2015.

Zákon vyhlášen 1. 7. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 164/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2115Helena Válková07576-09828.odt (24 KB) / PDF (55 KB, 7 stran) 26. 3. 2015 v 11:27:11
2133Jan Chvojka07594-09866.doc (48 KB) / PDF (0 KB) 31. 3. 2015 v 13:01:26
2135Jan Chvojka07596-09868.doc (38 KB) / PDF (626 KB, 29 stran) 31. 3. 2015 v 13:07:27
2149Bronislav Schwarz07610-09914.doc (32 KB) / PDF (178 KB, 2 strany) 7. 4. 2015 v 13:11:29
2153Jan Chvojka07614-09920.doc (8 KB) / PDF (250 KB, 4 strany) 7. 4. 2015 v 15:48:28
2154Radek Vondráček07615-09921.odt (24 KB) / PDF (72 KB, 2 strany) 7. 4. 2015 v 16:01:39
2155Bronislav Schwarz07616-09922.doc (27 KB) / PDF (244 KB, 2 strany)
07616-09923.doc (32 KB) / PDF (178 KB, 2 strany)
 7. 4. 2015 v 18:39:44
2161Bronislav Schwarz07622-09930.doc (11 KB) / PDF (175 KB, 1 strana) 9. 4. 2015 v 08:30:01


Hesla věcného rejstříku: Exekuce, Řád občanský soudní

Deskriptory EUROVOCu: pohledávka, soudní řízení, výkon rozhodnutí

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)