Stenografický zápis 23. schůze, 12. prosince 2014


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jeroným Tejc


85. Vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) /sněmovní tisk 57/ - třetí čtení

Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Stanislav Grospič
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jan Volný
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Josef Vondrášek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miroslav Opálka
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Milan Šarapatka
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec František Laudát
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno v 10.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.37 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 10.38 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.55 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Jana Černochová


92. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 300/ - třetí čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jan Farský
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec František Vácha
Poslanec Karel Rais
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec František Laudát
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Jan Farský
Poslanec František Vácha
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Josef Vondrášek
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Ladislav Okleštěk
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ladislav Okleštěk


93. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 299/ - třetí čtení

Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Milan Urban
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Ladislav Okleštěk
Poslankyně Marie Pěnčíková
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Milan Urban
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Robin Böhnisch
Místopředseda PSP Petr Gazdík


94. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 339/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Martin Novotný
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Petr Kudela
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Jana Černochová


95. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 154/ - třetí čtení

Senátor Miroslav Nenutil
Poslanec Stanislav Grospič


28. Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Jaroslava Foldyny, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 181/ - prvé čtení

Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Schůze přerušena ve 14.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP