Sněmovní tisk 143
Novela z. o soudních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 21. 3. 2014.
Zástupce navrhovatele: Kořenek P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 143/0 dne 24. 3. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 3. 2014. Vláda zaslala stanovisko 24. 4. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 4. 2014 jako tisk 143/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 373/14, PID RACK9HKLJTNV.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 2014 (usnesení č. 59). Určil zpravodaje: Ing. Markéta Wernerová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 381).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 50 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 143/3, který byl rozeslán 18. 9. 2014 v 11:58.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 281, usnesení č. 444).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 24. 10. 2014 poslancům jako tisk 143/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 24. 10. 2014 poslancům jako tisk 143/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 86, usnesení č. 548).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 12. 2014.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2014.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 131 pod číslem 335/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1365Markéta Wernerová06826-08524.odt (19 KB) / PDF (73 KB, 1 strana) 16. 9. 2014 v 16:35:33


Hesla věcného rejstříku: Poplatky, Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: ceník, náklady řízení, soudní řízení, veřejně prospěšná služba

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)