Sněmovní tisk 129
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2012

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 24. 2. 2014 jako tisk 129/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 6. 3. 2014 (usnesení č. 38). Zpravodajem určen Ing. Karel Šidlo.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 10. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 129/1 (doporučuje schválit) (revokováno).
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 16. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 129/2 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 30. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 221).Hesla věcného rejstříku: Doprava

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)