Sněmovní tisk 127
Novela z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 21. 2. 2014.
Zástupce navrhovatele: Černoch M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 127/0 dne 24. 2. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 2. 2014. Vláda zaslala stanovisko 26. 3. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 3. 2014 jako tisk 127/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 3. 2014 (usnesení č. 48). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Farský a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 5. 2014 na 8. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 185, usnesení č. 274).Hesla věcného rejstříku: Exekuce

Deskriptory EUROVOCu: analýza efektivnosti nákladů, informační systém pro potřeby řízení, odměňování, pohledávka, výkon rozhodnutí, zabavení věci

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů127/0


ISP (příhlásit)