Organizační výbor
Usnesení č. 48 (26. března 2014)

Související sněmovní tisky

124 Novela z. o hl. m. Praze

125 N. ústav. z. o funkčním období zastup. hl. m. Prahy

126 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

127 Novela z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti

141 Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu

142 Sml.mezi ČR a Bosnou a Herceg.o mezinárodní silniční dopravě
ISP (příhlásit)