Sněmovní tisk 127/0
Novela z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t012700.pdf (Dokument PDF, 227 KB)t012700.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0127a0.pdf (Dokument PDF, 270 KB)t0127a0.doc

Rozesláno poslancům

24. února 2014 v 8:54
ISP (příhlásit)