Sněmovní tisk 118
Novela z. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Kateřina Konečná, Karel Šidlo, Václav Snopek) předložila sněmovně návrh zákona 7. 2. 2014.
Zástupce navrhovatele: Šidlo K. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 118/0 dne 10. 2. 2014.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 2. 2014. Vláda zaslala stanovisko 13. 3. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 3. 2014 jako tisk 118/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 3. 2014 (usnesení č. 44). Určil zpravodaje: Ing. Kristýna Zelienková a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě . Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 14. 5. 2014 na 8. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 268).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 118/2 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 118/3 (komplexní pozměňující návrh).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 118/4 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 118/5, který byl rozeslán 1. 10. 2014 v 15:08.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 5. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 46, usnesení č. 539).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 12. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 7, dokument 7/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 12. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 12. 2014 a přijal usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako tisk 7/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 12. 2014 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 67).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 12. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2014.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2014.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 142 pod číslem 354/2014 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doprava, Pojištění, Vozidla silniční

Deskriptory EUROVOCu: motorové vozidlo, pojištění motorových vozidel, pojištění zákonné odpovědnosti, vlastnictví

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)