Sněmovní tisk 639
Vl.n.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 10. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 639/0 dne 27. 10. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 991/15, PID KORN9UBHM3PM.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 11. 2015 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Bc. Jiří Holeček a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1075).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 639/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 639/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 639/3, který byl rozeslán 20. 4. 2016 v 15:47.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 28. 4. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 639/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 6. 2016 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1247).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 16. 6. 2016.
  Zákon Senátem schválen 14. 7. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 7. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 7. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 7. 2016.

Zákon vyhlášen 5. 8. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 254/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4000Jiří Holeček09461-12862.doc (23 KB) / PDF (291 KB, 2 strany) 23. 3. 2016 v 18:37:16
4001Jiří Holeček09462-12863.doc (23 KB) / PDF (299 KB, 2 strany) 23. 3. 2016 v 18:40:21
4182Vladislav Vilímec09643-13164.odt (19 KB) / PDF (33 KB, 2 strany) 19. 4. 2016 v 10:10:00
4188Zbyněk Stanjura09649-13172.docx (13 KB) / PDF (186 KB, 1 strana) 19. 4. 2016 v 13:30:45
4189Zbyněk Stanjura09650-13173.docx (14 KB) / PDF (182 KB, 1 strana) 19. 4. 2016 v 13:31:45


Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Nemovitosti

Deskriptory EUROVOCu: daň z převodu nemovitosti, daň z převodu vlastnictví, nemovitost, nemovitý majetek, spoluvlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)