Sněmovní tisk 140
Doh.mezi ČR a vl. Arménské rep. o spol.v boji proti tr.činn.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 3. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 140/0 dne 13. 3. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 19. 3. 2014 (usnesení č. 44). Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 5. 2014 na 8. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 273).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 140/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 30. 10. 2014 na 19. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 113, usnesení č. 492).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 4. 11. 2014.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Arménie, boj proti zločinu, Česká republika, dvoustranná dohoda, trestná činnostISP (příhlásit)