Usnesení PS č. 492

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 30. ledna 2014 v Praze /sněmovní tisk 140/ - druhé čtení (30. října 2014)

Související sněmovní tisky

140 Doh.mezi ČR a vl. Arménské rep. o spol.v boji proti tr.činn.
ISP (příhlásit)